Tai Chi Chuan

In onze lessen gebruiken we de term "Tai Chi" als afkorting van de volledige naam "Tai Chi Chuan". Tai Chi Chuan is een innerlijke krijgskunst, waarbij het concept "Tai Chi" ("Opperste Polariteit") verwijst naar het filosofische aspect van de discipline, en "Chuan" ("Vuist") naar het krijgskunst en bewegingsaspect. Wij beoefenen de Yang-stijl Tai Chi Chuan, die zijn naam dankt aan de familie "Yang".

Je kan in de loop van de maand september aansluiten bij de Tai Chi-groep, of, mits in de reeds bestaande groep in te groeien, eventueel daarna nog tijdens de aangegeven instapperiode van de cursus. In de basisles kan je gedurende het hele seizoen starten.

Voor de beoefening van Tai Chi Chuan is geen bijzondere kledij vereist, deze is vrij naar de keuze van de beoefenaars. Wel zijn aangename en losse kledij aangeraden omdat ze de beweging niet hindert, zoals een sweater of T-shirt , een trainingsbroek en lichte sportschoenen of "wushu-pantoffels".

Basisles en Standaardles

Je kan volgens twee formules Tai Chi Chuan beoefenen. In de Tai Chi Chuan-basisles oefenen we uitsluitend "Tai Chi-12", aangevuld met Qi Gong en met Tai Chi-Bal. De basisles is een volwaardig, toegankelijk, maar sterk verkort Tai Chi.

In de standaardlessen oefenen we het volledige Tai Chi Chuan, dwz de 54-Korte Vorm en de 108-Lange Vorm, voor wie verder wil groeien in de beoefening. Voor deze lessen is een vorm van voor-ervaring noodzakelijk, ofwel de basisles, ofwel een andere bewegingsdiscipline waarbij co÷rdinatie belangrijk is.

Ongeacht de keuze van de cursus, zijn voor de beoefening van Tai Chi Chuan een duurzaam engagement en een oprechte leerintentie een basisvereiste.

Tweedelig lesverloop

Tijdens het eerste deel van de les geven we aandacht aan verscheidene ontspannings- en versoepelingsoefeningen. Er is ook een eerste kennismaking met meer klassieke zachte Qi Gong-reeksen, zoals de bekende "Ba Duan Jin" of de "Shibashi.

In het tweede deel van de les beoefenen we de Tai Chi-reeks en verbeteren we de uitvoering van de technieken.

Opbouw in drie fasen

Het leren van de reeks verloopt in drie fasen: 12, 54 en 108. Elk van deze reeksen is volledig en zelfstandig uitvoerbaar, zodat ieder kan kiezen waar hij zich uiteindelijk thuis voelt. De groei van de beoefening van 12 tot 108, is tevens een kwalitatieve groei van beginners tot gevorderden.

In de standaardles beginnen we met het stap voor stap aanleren van de "Tai Chi-12". Na ongeveer acht weken oefenen kan je de beginselen hiervan vatten en dit deel(tje) samen met anderen uitvoeren. Na het aanleren deze reeks, diepen we deze uit door te werken aan verfijning van de techniek, aan evenwichtsverdeling , aan energie. Dit tweede niveau is moeilijker om vatten en beoefenen, in die zin dat de training minder "zichtbaar" is: het is de verfijning van de "innerlijke" co÷rdinatie. Het doorlopen van "Tai Chi-12" duurt een kleine 4 minuten.

Na het leren van de "Tai Chi-12" kan je in de beginnersles verder met het aanleren van het vervolg van de "54-Korte Vorm". Wanneer de Korte Vorm als reeks gekend is, werken we er verder aan tot die "vlot loopt". Dit eerste stadium is eveneens de verfijning van de "uiterlijke" co÷rdinatie. We besteden ook nu aandacht aan de uitdieping: vorm per vorm, fragment per fragment, deel per deel. De uitvoering van de Korte Vorm vraagt een 12-tal minuten.

Wie de "54-Korte Vorm" behoorlijk beheerst en over de vereiste basiskennis beschikt, kan deze nu uitbreiden tot de traditionele 108-Lange Vorm. Die telt slechts 8 nieuwe technieken, maar volgt de uitgebreide reeks van het traditionele Tai Chi Chuan. De uitvoering daarvan duurt ongeveer 25 minuten, later mogelijk opbouwend naar 32.

En verder...

Een geregelde beoefening van Tai Chi Chuan en van Qi Gong vebetert de immuniteit en neutraliseert schadelijke gevolgen van stress, waardoor ook emotioneel evenwicht groeit en de geest verheldert. De belangrijkste motivatie tot het beoefenen van Tai Chi Chuan is echter niet zo zeer deze reŰle meerwaarde, maar de universeel-menselijke behoefte aan zelfzorg. Daarom is het uiteindelijke doel het (dagelijks) gebruiken van wat geleerd en geoefend werd.

Tai Chi Chuan wordt niet uitsluitend als solo-vorm beoefend. Om Tai Chi Chuan als krijgskunst beter te begrijpen, zijn enige noties van de vechttoepassingen van de vormen noodzakelijk. Deze vechttoepassingen worden met partner bestudeerd, en zijn een uitstekend middel om anderen te leren aanvoelen.

Om de principes als ontspanning e.a. verder te bestuderen en om de link tussen de solo-reeks en de vechttoepassingen te leggen, oefenen we "pushing hands", wat best vertaald kan worden "klevende handen". Hierbij onderscheiden we 5 basissituaties om de energie van de partner te voelen en te begeleiden.

Eveneens, o.m. door hun naam, bieden verschillende vormen aanknopingspunten met meer culturele aspecten. Dit omvat de symboliek van de vormen.

Tai Chi Chuan betekent "De vuist (Chuan) die de werking van de principes van het universum en van de menselijke natuur (Tai Chi) volgt" . Tai Chi Chuan heeft als krijgskunst sterke wortels in het Neo-Confucianisme, alsook in het Tao´sme. In onze groep werken we volgens een door Neo-Confucianisme ge´spireerd humanisme.

Uiteindelijk oefenen we zo Tai Chi Chuan als authentieke zelfactualisering (Kung Fu), of als de eenheid van zelfzorg, zelfontplooiing en zelfverdediging.