De Yang Tai Chi Chuan - 108 Lange Vorm

De term "Tai Chi Chuan" werd slechts gangbaar tegen het einde van de 19de eeuw. Tevoren sprak men over "Lang Boksen", omdat men werkt met een reeks van elkaar opvolgende aanvallen en verdedigingen, ipv één definitieve verdediging tegen één aanval. Zulk een reeks bestaat ook in disciplines als "Arends Klauw" Kung Fu, zoals je kan zien in dit filmfragment (na 4.40):

Om de technieken te kunnen verbeteren, oefende men ze ook alleen, als "schaduwboksen", en zo ontstond de solo-TCC-reeks, zoals we ze nu kennen.

De ontwerpers van de reeks wilden ook een menselijk inhoudelijke boodschap meegeven. Die vind je onder meer in de symboliek van de namen, maar ook in het getal dat men koos om de reeks te benoemen.

In de Yang-familie gaat het meestal om getallen die een "13" verwijzing dragen: 94, 103, 85, 113, 49 voor de korte competitie-vorm, 13 basisprincipes (later herteld tot 10). Die "13" vertegenwoordigt de "13-houdingen" uit het eerste deel van de "40 Hoofdstukken", de Klassieke Tekst van de Yang-familie. De "13" zijn de som van 8 trigrammen en 5 Elementen die gezien worden als de basiskrachten van de Natuur. Verwijzen naar de "13", heeft enerzijds een technische betekenis en anderzijds dient het als verduidelijking dat Tai Chi Chuan afkomstig is van de Natuur.

Een tweede mogelijkheid is het getal "9" centraal stellen, bv door de reeks als 108 te tellen. "1" verwijst naar oorsprong. "0" symboliseert de afwezigheid van gedachten die louter op zichzelf gericht zijn. "8" is een aanduiding van opperste voorspoed, "9" van wat duurzaam en blijvend is. "108" zou men kunnen lezen als "De bron van blijvende voorspoed is de afwezigheid van zelfzuchtige gedachten". In "Het Boek der Veranderingen" (I Ching) is "9" de "Milderende Kracht van Het Kleine", dwz innerlijk standvastig en uiterlijk mild. De "Negen Sterren Feng Shui" verdeelt de ruimte in negen delen, die op hun beurt vebonden zijn met "10 Hemelse Stammen en 12 Aardse Takken", dwz het geeft een beeld van de "Mens in Tijd en Ruimte" in verhouding tot het Universum. Een uitgangspunt is daarbij het "Lo Shu Vierkant":

De 108-Lange Vorm heeft 3 delen, waarvan het tweede en het derde ook drie delen bevatten, maar waarbij het middenste van die drie telkens hetzelfde is. Het schema ziet er dus zo uit:

De namen en de nummering van de volledige 108-Lang Vorm vindt u in dit overzicht

Er bestaat een grote diversiteit, zowel filosofisch als technisch, in de interpretatie van de Yang-stijl. Hier ziet u een filmfragment, samengesteld op basis van de foto's van yang Chengfu en één van zijn leerlingen:.

Een ander leerling, Cui Yishi, die 20 jaar les volgde bij Yang Chengfu, had een enigszins andere invalshoek. Dit is een filmfragment van een leerling van Cui Yishi: