HSR-Aikido in Akahasu Dojo

"Akahasu", kalligrafie Sol Michiels

Bij de aikidogroep Akahasu Dojo (*) kan u te Mechelen deelnemen aan training in HSR-aikido. HSR-aikido is een krijgskunst die gericht is op zelfzorg en zelfontplooiing: in HSR-aikido vullen we het concept krijgskunst in als een energetische lichaamsdiscipline die desgevallend kan toegepast worden als zelfverdediging en waarbij de ontwikkeling van het menselijk potentieel centraal staat.

Onze aikidoles begint met energetische gezondheidsoefeningen die ontspanning en versoepeling omvatten, en met oefeningen gericht op technische basiscoördinatie. Daarna oefenen we technieken met een partner (met zachte, beheerste worpen en met stretchende klemmen). Het ondergaan van de verdedigingstechniek zien we als een ontspanningsoefening (tuimelen, loswerken, versoepelen). We eindigen met een korte meditatie. Bij het begin en aan het einde van de les groeten we elkaar als blijk van dankbaarheid voor de inzet, de aandacht en de tijd die we elkaar "schenken". Zo oefenen we tevens waardering en wederzijds respect.

Onder meer om de notie "agressie" beter te begrijpen, en om gefocust de basisprincipes te oefenen, werken we geregeld technieken met houten wapens (zoals met de stok verdedigen tegen een zwaardaanval). Ongewapende training en training met wapens vormen één geïntegreerd geheel, en de getrainde technieken worden steeds geselecteerd rond één centraal aikidoprincipe of onderwerp. Wij werken met een duidelijk en opbouwend vorderingsprogramma.

Voor de trainingsoutfit beogen we een zekere vrijheid, goede smaak, voldoende bescherming tegen kwesturen en een onbelemmerde beweging bij de training: we dragen een lange, losse, comfortabele oefenbroek (dwz een zgn. "sweatpants") en een top, polo, of t-shirt, zoals je die ook bij yoga of een andere energetische discipline zou kunnen gebruiken. Op die manier belichaamt de traingsoutfit de identiteit van onze discipline.

Ondanks de context van conflict (aanval-verdediging), staat het ontwikkelen van een positieve ingesteldheid centraal. Daardoor geeft de training een aanzet tot een algemeen helende werking. Zelfzorg, zelfontplooiing en zelfverdediging, de hoofddoelen van de training, vormen één geheel.

Door de vernieuwingen van HSR-aikido wordt de aikidobeoefening universeler en meer gericht op vaardigheid en op zelf-transformatie. HSR-aikido verschilt dus op essentiële punten van het gebruikelijke aikido:

De lessen in Akahasu dojo richten zich tot volwassenen en jong-volwassenen die zich willen engageren voor een toegewijde training van HSR-aikido. Ter verduidelijking en om misverstanden te vermijden is een kennismakingsgesprek noodzakelijk vooraleer de training aan te vatten.

Als referentie-leeftijd voor beginners nemen we standaard 18 tot 36 jaar. Er bestaat echter geen vaste norm hierover omdat de geschikte leeftijd verschilt volgens de persoonlijke aanleg en gesteldheid. Het is dus ook mogelijk op andere leeftijden met de training te starten. Een zekere basis-conditie, lenigheid en coördinatievermogen zijn immers noodzakelijk voor alle deelnemers.

Een ongevallenverzekering is vereist, alsook uiteraard het zich aanschaffen van de nodige trainingsuitrusting.

(*) Akahasu Dojo omvat de aikido-tak binnen "De Rode Lotus". "Akahasu Dojo" betekent "oefenplaats voor de weg (dojo) genoemd naar de rode lotus" ("akahasu" betekent "rode lotus", zie ook "symboliek")". Op aikidogebied is hij een volledig onafhankelijke dojo, en de dojo van oorsprong ( de "honbu-dojo") voor HSR-aikido.