Iaido

Iaido-lessen zijn alleen mogelijk op aanvraag. Ik oefen Muso Shinden-Ryu Iaido, in een aangepaste vorm die ik "meditatief iaido" noem.

De term iaido (iai-jutsu) wordt soms verward met battodo (batto-jutsu). "Batto" verwijst naar het trekken van het zwaard met onmiddellijk snijden. Hiermee staat batto-jutsu in contrast met ken-jutsu, waarbij een confrontatie pas begint op grotere afstand en als de zwaarden reeds getrokken zijn.

"Iai" verwijst naar meer dan louter het trekken van het zwaard. "I" betekent "zitten" of "zijn". "Ai" betekent harmonie of perfecte synchronisatie. "I-ai" verwijst naar een geestestoestand van onmiddellijke beschikbaarheid, van sterke waakzaamheid. Puur technisch kan "I" ook technieken omschrijven waarbij de verdediger neerzit, maar eerder gaat het om zitten in meditatie, dwz seiza als "Stil Zitten" (itt zazen).

Het zitten van iaido omvat dus een meditatieve toestand die toch volledig waakzaam is. "Het zwaard blijft zo lang mogelijk in de schede", dwz alleen wanneer omstandigheden het noodzakelijk maken, trekt men het zwaard om opeenvolgend een verdedigende techniek uit te voeren. Een tweede meditatief aspect is het begrijpen van de betekenis van een individuele kata.

Het zitten is "Yin", het uitvoeren van de techniek is "Yang" ( "In" en "Yo" in het Japans). Dit is het aspect "Rust en Beweging", waardoor ook Iaido een helende werking krijgt. Verder is offensieve techniek meer yang, opvangende techniek meer Yin. Om deze redenen is de kata "In Yo Shintai" de belangrijkste kata van Muso Shinden Ryu Iaido. Volgens de filosofie van Yin en Yang is het belangrijk dat men zich leert aanpassen aan wisselende omstandigheden. Daarom begin ik steeds vanuit een uitgangshouding in dezelfde richting, en pas ik mij aan aan de veranderende de richting van de aanval.

Seitei Iaido oefen ik alleen sporadisch als technische instapreeks voor beginners. Muso Shinden Ryu Iaido heeft drie reeksen: Omote (12 kata), Chuden (10 kata) en Okuden (18 kata).