De Praktijk

Welkom op de website van "De Rode Lotus", de krijgskunstpraktijk van Peter Van de Ven in de Belgische stad Mechelen. Op deze bladzijde vindt u toelichting over de eigenheid van de werking ervan.

"De Rode Lotus" is een onafhankelijke, Neo-Humanistische krijgskunstacademie, ge´nspireerd door het model van de vroegere Neo-Confucinanistische privÚ-academies shuyuan. Algemeen menselijke zelf-ontplooiing en de ontwikkeling van een zelfzorgcultuur staan voor ons centraal. Die formule wordt mogelijk door het concept van krijgskunst in te vullen als zelfcultivering en humanisering, als het beschermen en het voeden van leven ("Yangsheng"). Op die manier worden krijgskunsten eveneens helende kunsten en wordt Yangsheng het verbindende element binnen de diversiteit van het aanbod en de beoefening.

De aangeboden lessen gaan uit van een mensgerichte benadering, ge´nspireerd door een filosofie met zowel Westerse als Oosterse oorsprong. We vertrekken van een visie op de universele aspecten van de menselijke natuur. Zo komen we tot inzicht in menselijke groei: we vullen menselijke identiteit op een dynamische manier in als het unieke resultaat dat iemand bereikt op een bepaald ogenblik binnen zijn individuele leven. Het gaat om een identiteit die we voortdurend kunnen ontplooien en ontwikkelen, en die geen eindpunt kent. Door die zelf-ontplooiing te stimuleren, werken we aan een versterking van de autonomie en aan de zelfverwezenlijking van de deelnemers. Zelfbeschikking en fysiek contact behoren tot de essentie van het menselijke, en daarom beschouwen we een visie van een contactloze samenleving of van een samenleving waarin men voor alles een vergunning nodig heeft, als een vorm van dehumanisering. We starten van de bewustwording "Ik als Mens", werken van daaruit aan een natuurlijke menselijkheid, en zo dus ook aan een natuurlijke gezondheid, aan een natuurlijke, authentieke vrijheid, een natuurlijke gendervisie en een natuurlijke tijd. Die natuurlijke menselijkhied is een expressie van onze menselijke authenticiteit, Cheng, welke een centrale plaats inneemt binnen onze beoefening.

Een hedendaagse invulling van het traditionele Neo-Confucianistische humanisme ondersteunt als gemeenschappelijke filosofie van zelf-verwezenlijking de aangeboden disciplines. Wie meerdere lessen volgt, oefent steeds "hetzelfde maar anders", waardoor onderlinge verrijking ontstaat. De meditatie-vorm "Stil Zitten" is hierbij het fundament voor de beoefening van de verscheidene aangeboden disciplines.

Ook het Yin-Yang beginsel is algemeen aanwezig in de lessen:

Zoals hoger reeds vermeld, beoefenen we de vermelde krijgskunsten niet als vechtsport maar als een vorm van zelfzorg. Omgekeerd zien we zelfzorg als verdediging tegen de kwalijke gevolgen van mentale en fysieke stress in de hedendaagse samenleving. Zo krijgt het begrip "krijgskunst" ook een nieuwe en bredere invulling.

Alleen al wekelijks deelnemen aan een les, kan het zelfzorgproces gedeeltelijk op gang brengen. In een tweede fase kan de zelfzorg uitgroeien tot een dagelijkse zelfzorgcultuur. Uiteindelijk kan de beoefenening van een discipline een vorm van zelfontplooiing en zelfs van zingeving worden.

Deze humanistische benadering van de lessen biedt een duidelijke technische en levensbeschouwelijke inhoud, maar de deelnemers zijn uiteraard vrij die naar eigen inzicht te verwerken.