Overzicht van onze lessen te Mechelen en omstreken  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
HSR-aikido - - - - - - Basisles
Tai Chi Chuan (overdag) TC-12 - Bg/54-KV - 108 Gev-les - Zie stages
Tai Chi Chuan ('s avonds) 108-LV TC-12 54-KV - Privéles - -
Qi Gong - - - - Privéles Zie data -
Iaido - - - Op aanvraag - - -

Dit is het weekoverzicht. Met de knoppen links vindt u de lesgegevens per discipline.

De lessen hernemen vanaf 4 september 2021. Ze gaan door in zoverre het mogelijk is (zie verder).

(!) De lessen in samenwerking met Dansstudio Marlynes gaan door op een nieuw adres: Battelsesteenweg 492A, 2800 Mechelen

Identiteit

De lessen van "De Rode Lotus" omarmen diversiteit, maar zijn niet filosofisch neutraal (zie onze Levensbeschouwelijke Clausule). We beoefenen krijgskunst als een vorm van spirituele lichaamscultuur, en dus niet als een sport, of als een afgeleide daarvan. We oefenen met en door het lichaam, maar het doel is spiritueel (meer leest u hierover in onze Basisvisie).

Vriendschap en waarachtigheid

Onze krijgskunstcademie beoogt de vorming van neo-humanistische cultuurkringen waarvoor authenticiteit, vriendschap en waarachtigheid basiswaarden zijn. Fysiek contact is een menselijke basisbehoefte, een mensenrecht en een pijler voor een gezonde, harmonieuze samenleving. Bovendien is onze beoefening onmogelijk zonder lichamelijk contact.

Een samenlevingsvorm waarin fysieke afstand een of dé norm is, kan alleen omschreven worden als ongezond en verziekend, in het bijzonder kan bijgevolg een "contactloze" of "anderhalvemetersamenleving" alleen benoemd worden als een vorm van ontmenselijking, en aldus ook als een kwaad in de geschiedenis .

Regeling m.b.t. de coronawetgeving

Of een les doorgaat of niet, hangt af de toestand van de maatregelen.

In onze les wordt geen onderscheid gemaakt op basis van vaccinatiestatus, alleen m.b.t. reële besmettelijkheid. Voor alle deelnemers gelden dezelfde verwachtingen. Elke vorm van vaccinatiedwang, vacciantieverplichting of vaccinatiediscriminatie is strijdig met onze levensvisie en met de lesinhoud, en wijzen we dus kordaat af.

Per les is er een maximaal aantal deelnemers en kan er mogelijk een wachtlijst opgesteld worden wanneer dit maximum overschreden wordt.

Over beide voorwaarden vindt u de informatie op de specifieke lespagina.

Omwille van deze beperkingen is een lesaanwezigheid van minstens 75% vereist.

Contactinfo

Peter Van de Ven, tel: (015)33.06.22 - mail

Verdere gegevens en tarieven, vindt u op de pagina met algemene informatie