Pushing Hands

Tai chi chuan wordt niet uitsluitend als solo-vorm beoefend. Een volledige beoefening van tai chi chuan omvat drie elementen: de studie van de vorm, van Qi Gong en van pushing hands ("klevende handen").

Pushing hands bestaat uit een reeks partneroefeningen, die dezelfde elementen centraal stellen als de beoefening van de solo-vorm: ontspanning, worteling, evenwichtsverplaatsing, energieprojectie. Waar de beoefening van de solo-vorm persoonlijke harmonisering beoogt, is het doel van het oefenen van pushing hands de harmonisering met een partner. Het komt er op aan de andere te voelen door handcontact en dan aangepast te reageren, vandaar de naam "klevende handen". We vergroten de Tai chi-vaardigheden door het verzwaren van de oefening.

We ontwikkelen "luisterende energie" door het toepassen van 4 principes: contact maken, samen blijven, een verbinding leggen en volgen ("stick, adhere, connect and follow"). Tijdens de uitvoering van de oefening worden de rollen voortdurend omgedraaid, zodat een constante wissel ontstaat tussen geven en ontvangen, tussen actief en passief, tussen Yin en Yang. Door het ontwikkelen van "luisterende energie" is pushing hands de onmisbare schakel tussen de solo-vorm en de daarbij horende vechttoepassingen: we ervaren in de praktijk het principe van "zacht overwint hard".

Binnen de uitvoering is het mogelijk dat er openingen ontstaan. Die geven de partner de kans om "fa jin", explosieve energie toe te passen in een specifieke "tegen-techniek". Het begrijpen en ontwikkelen van fa jin is essentieel voor het doorgroeien in de beoefening van Tai chi chuan.

In onze lessen oefenen we 5 basissituaties, die gecombineerd en gevarieerd kunnen worden. Ze zijn: 1 hand, 2 handen, 4 poorten, de grote terugrol, en spiralen.