De Pakua

De pa-kua of acht energieŽn vormen de kern van Yi Jing (I Ching)), het bekende Chinese "Boek der Veranderingen". Ze worden voorgesteld door acht combinaties van drie Yin-Yang-lijnen, dwz acht trigrammen. Combineert men deze opnieuw, dan verkrijgt men 64 hexagrammen, dwz combinaties van zes Yin-Yang-lijnen.

Men kan het menselijk leven op vele manieren benaderen, en ťťn daarvan zou een voorstelling kunnen zijn als een verbonden reeks van beslissingen. Hoe beter de beslissingen, hoe meer geluk, hoe slechter de beslissingen, hoe meer rampspoed. De Yi Jing (I Ching) was bedoeld om mensen te helpen betere beslissingen te nemen, als een filosofie voor het dagelijkse leven. Confucius schreef uitgebreide commentaren bij de Yi Jing (I Ching). Deze combinatie van oorspronkelijke tekst met het commentaar van Confucius, is gedurende meer dan twee duizend jaar een standaard referentie geweest in China.

Een trigram bevat drie lijnen. Het bovenste daarvan verwijst naar "De Hemel", de onderste naar "De Aarde", de middelste naar "de mens". Een trigram geeft dus een gesteldheid weer van de mens tussen "Hemel en Aarde". Plaatst men twee trigrammen op elkaar, dan verwijst het bovenste naar de externe toestand, de onderste naar de interne.

De acht trigrammen vertegenwoordigen acht concepten: donder, wind, vuur, aarde, meer, hemel, water en berg. Die concepten zijn ankerpunten voor wat belangrijk is in het leven van een mens. Door zich te bezinnen op de betekenis van de Pakua, kan men inzicht krijgen in wat men nodig heeft voor een evenwichtig en vervullend leven:

Naast een behoeftenleer geven de Pakua een kosmologie weer. Deze dubbele betekenis is ook hier een expressie van de idee dan het menselijk-goede-gezonde en het natuurlijke nauw met elkaar verbonden zijn.