Aikidotechnieken: een overzicht

A. De aanvalsvormen

Een eerste categorie van aanvallen bestaat uit het blokkeren van een lichaamsdeel of het vastnemen van de kledij. Daardoor creŽert de aanvaller de opening voor een bijkomende slag, stoot of trap.

Polsaanvallen

Schouderaanvallen


Slagen, stoten en trappen zijn een tweede categorie


Een derde categorie van aanvalsvormen zijn de achterwaartse aanvallen


Een vierde categorie zijn kleding-afhankelijke aanvalsvormen

B. De technieken

Basistechnieken

Ikkyo: armcontrole (ude osae)

Shiho nage: zwaardworp

Irimi nage: instapworp

Kote gaeshi: buitenwaartse polsklem

Tenchi nage: "hemel en aarde"-worp

Kaitennage: raddraaiworp

Afgeleide technieken

Kokyu nage: energie-extensieworp

Koshi nage: heupworp

Jiji garami: vlechtworp

Hiji kime osae: elleboogklem-controle

Ude kime nage: armklem-worp

Aiki otoshi: harmoniserende slagval

Ganseki otoshi: omkerende slagval

Sumi otoshi: hoekslagval

Ude garami: omgekeerde (kruisende) armcontrole

Uki otoshi: verlengende slagval

Ushiro kiri otoshi: achterwaartse slagval

C. De richtingen

De meeste technieken kunnen uitgevoerd worden volgens een "omote" of "ura" variatie:

Omote: een welbepaalde techniek wordt uitgevoerd aan de "binnenzijde" (borst-buikkant) van de aanvaller.

Ura: een welbepaalde techniek wordt uitgevoerd aan de "buitenzijde" (rugzijde) van de aanvaller.

D. De volledige naam

Aanvalsvorm + techniek + richting

kosa dori // ikkyo // omote

Door een basistechniek te combineren met een aanvalsvorm en een richting ontstaat telkens de noodzaak van een nieuwe aanpassing van de techniek. Door telkens het probleem van die aanpassing op te lossen, ontwikkelt men nieuwe technieken.

In het algemeen ontstaan aikidotechnieken door aanpassingen aan nieuwe, onbekende situaties, waardoor men controle behoudt.


aanvalsvorm techniek richting
kosa dori ikkyo omote
ryote dori shiho nage ura
shomen uchi irimi nage
chudan tsuki kote gaeshi
katate dori tenchi nage
jodan tsuki kaiten nage

E. Enkele elementaire begrippen

Ukemi: (aan)valtechniek

Shikko: verplaatsing op de knieŽn

Hanmi: "halve" gevechtshouding

Tai sabaki: lichaamsverplaatsing

Irimi: instappen

Tenkan: op ťťn been meedraaien, spinnen

Kokyu dosa: oefenen van ademhalingskracht

Tot tien tellen: ichi, ni,; san, shi, go, roku, sichi, hachi, kyu, ju