HSR-aikidoprogramma

Binnen HSR-aikido gebruiken we geen graden- of gordelsysteem, maar er is wel een duidelijk vorderingsprogramma. Beginners leggen zich toe op een 20 tal technieken en onderwerpen, beoefenaars op 200, en gevorderden kunnen zich toeleggen op het inoefenen van 2000 technische mogelijkheden en variaties.

Het HSR-programma omvat zowel ongewapende als gewapende technieken. Alle technieken vormen één geïntegreerd geheel, als studie van de zelfverdediging zonder schade gaan ze uit van één enkel principe.

De beoefenaars ontwikkelen zich volgens "10 lijnen". Die zijn: inzicht in aikido als krijgskunst, leren oefenen en zichzelf ontplooien, houding, beweging, energie, basistechniek, variatie, ontwapenen, wapenwerk en meditatie. Het vorderingsprogramma is geen louter catalogus van technieken, maar gaat uit van creatieve ontwikkeling volgens een boomstructuur waarbij de technieken ontstaan door variatie van enkele uitgangspunten.

In de gevorderdentraining wordt naast de training van het HSR-programma, ook aandacht besteed aan de studie van de klassieken, dwz aan het werk van de bekende aikidoleraars.

Een pdf-versie van het HSR-aikido-programma vindt u hier

Beginnersprogramma

1. Techniek

 1. Kosa dori ikkyo
 2. Kosa dori shiho nage
 3. Shomen uchi iriminage
 4. Shomen uchi kote gaeshi
 5. Katate dori tenchi nage
 6. Katate dori kokyu nage
 7. Katate dori sokumen iriminage
 8. Kokyu dosa

Opm: de technieken kunnen gevarieerd worden volgens richting (omote en ura)

2. Aiki taiso

 1. Mae ukemi (laag)
 2. Mae ukemi (kort)
 3. Mae ukemi (ver)
 4. Ushiro ukemi
 5. Haishin Undo
 6. Shikko

3. Achtergrond

 1. Benamingen hanteren
 2. Werkwijze technische ontplooiing
 3. Betekenis aikido
 4. Het concept "Dojo"

4. Een mogelijke omschrijving van "aikido" in de zin van HSR-aikido

“Aikido is een krijgskunst die, door geweldloze training van daartoe aangepaste vechttechnieken, de levenskwaliteit van de beoefenaars verhoogt en zo een bijdrage levert tot de wereldvrede.”Basisprogramma

I. Vaardigheden

1. Seiza

 1. Mentale voorbereiding
 2. Fysieke voorbereiding
 3. Uitlijning
 4. Ontspanning
 5. Luisteren naar stilte
 6. Meditatie
 7. Rechtstaan vanuit seiza naar shisei
 8. Gaan zitten van shisei tot seiza
 9. Van shisei naar hanmi
 10. Van seiza naar shikko
 11. Vanuit hanmi tot shikko
 12. Vanuit shikko rechtstaan tot hanmi

2. Etiquette

 1. Groeten in seiza ("za rei")i
 2. Rechtstaand groeten ("tachi rei")
 3. Groeten met ken of met jo
 4. De ingesteldheid van reigi
 5. Kledij
 6. Wapens plaatsen aan de kamiza
 7. De dojo binnenkomen
 8. Het plaatsen van de zori’s
 9. De tatami betreden of verlaten
 10. Een geschenk (of een diploma) afhalen
 11. De dojo verlaten
 12. Betekenis van de dojo

3. Ukemi

 1. Ikkyo
 2. Nikyo
 3. Sankyo
 4. Iriminage - tenchinage
 5. Shihonage
 6. Kote gaeshi
 7. Kokyunage (1)
 8. Kokyu nage (2)
 9. Kokyu nage (3)
 10. Ushiro kiri otoshi
 11. Koshi nage
 12. Aiki nage (Sudori) e

II. Techniek

4. Aiki-taijutsu

 1. Katate dori shiho nage
 2. Shomen uchi ikkyo tot gokyo
 3. Ski kote gaeshi
 4. Kosa dori irimi nage
 5. Ryote dori tenchi nage
 6. Katate dori kaiten nage
 7. Ryote dori kokyu nage en koshinage
 8. Katate, ryote, morote, ushiro kokyu dosa
 9. Kata dori nikkyo
 10. Ushiro katate dori kubishime sankyo
 11. Yokomen uchi yonkyo
 12. Ushiro eri dori shiho nage

Opm :de technieken kunnen gevarieerd worden volgens richting, aanvalsvorm, techniek, of afwerking (worp of controle)

5. Aiki-kenjutsu: kumi tachi

 1. Openingen (3 mogelijkheden)
 2. Irimi (omote en ura)
 3. Kiri age (omote en ura)
 4. Marubashi (4)
 5. Inazuma (2)
 6. Do
 7. Ski
 8. Irimi – tenkan
 9. Kote
 10. Uke nagashi
 11. Skibarai (+ reeks)
 12. Ski-musubi (+ reeks)

Opm : eerst kennismakingsoefeningen uitvoeren; opties om te kwetsen, te controleren of te ontwapenen.

6. Aiki-kenjutsu: nitto

 1. Openingen (4 mogelijkheden)
 2. Skibarai - kesa giri rechtstreeks
 3. Skibarai - kesa giri
 4. Uke nagashi omote
 5. Uke nagashi ura
 6. Soto kaiten
 7. Uchi kaiten
 8. Do-omote
 9. Do-ura
 10. "Dubbele" uke nagashi (omote en ura)
 11. Tegen ski -of yokomen- ura
 12. Tegen ski- of yokomen- omote

7. Aiki-jojotsu: kumi jo

 1. Openingen (4 mogelijkheden 3 handposities links, 1 rechts)
 2. Jodan
 3. Jodan gaeshi
 4. Gedan gaeshi
 5. Katate gedan gaeshi
 6. Jodan tsuki
 7. Hissage
 8. Hasso
 9. Toma katate uchi
 10. Ski-marubashi
 11. Katate barai (variatie: hachi no ji)
 12. Nikyo

Opm : eerst kennismakingsoefeningen uitvoeren; opties om te kwetsen, te controleren of te ontwapenen.

8. Aiki-jojutsu: jo - bokken

 1. (Hissage)-omote-ura
 2. (Hissage)-irimi
 3. (Hissage)-irimi barai
 4. Hasso (2)
 5. (Hiki otoshi)-irimi nage
 6. (Hiki otoshi)-kokyu nage
 7. (Hiki otoshi)-jodanbarai - ski
 8. Marubashi
 9. Kesabarai (2)
 10. Chudanbarai
 11. Ski-marubashi
 12. Toma katate uchi

III. Zelfstudie

9. Bokken suburi

 1. Kamae (5)
 2. Kesa giri
 3. Shomen (met verschillende verplaatsingen)
 4. Tsuki
 5. Uke Nagashi
 6. Happo Giri

Met partner:

 1. Shomen-ski combinaties (5)
 2. Kesa giri (3 mogelijkheden)
 3. Ski-musubi
 4. Uke nagashi (2)
 5. Ski-barai
 6. Barai( 3 mogelijkheden: musubi, omote en ura)

10. Jo - suburi

 1. Ski (4 mogelijkheden: choku, kaeshi, ushiro, jodan)
 2. Gedan gaeshi
 3. Jodan gaeshi
 4. Men
 5. Hasso
 6. Happo giri
 7. Hachi no ji
 8. Toma katate uchi
 9. Katate gedan gaeshi
 10. Afweer jodan
 11. Afweer chudan
 12. Afweer gedan

Opm : mogelijkheid tot combineren basistechnieken in spiegelkata

11. Zelfzorg en basisoefeningen

 1. (Zelf)massage, stretching en ontspanning (Ki-ko)
 2. Energie-en ademhalingsoefeningen (Ki-ko)
 3. Meditatie
 4. Ude furi undo
 5. Ude furi choyaku undo
 6. Ude mawashi undo (2)
 7. Turi fune undo
 8. Ikkyo undo
 9. Sayu undo
 10. Tai sabaki (4)
 11. Shikko
 12. Ukemi

12. Achtergrond en beginselen

 1. HSR-aikido met "10 lijnen in 5 thema's"
 2. (Maatschappelijke) geschiedenis van aikido
 3. (Traditionele) krijgskunst in een moderne samenleving
 4. Definitie van aikido
 5. Het concept "geweldloze krijgskunst"
 6. Het concept "katsu jin ken"
 7. Noties van Oosterse religie en wereldbeschouwing
 8. Technische ontwikkeling van de aikidotraining
 9. Werken met informatiebronnen
 10. Woordenlijst en "vaktermen"
 11. "Studie der klassieken" (1) filosofische begrippen: ( "Masagatsu agatsu", "Chinkon – kishin","Ichirei – shikon – sangen - hachiriki", "Ki", "Nen ", "Ki - shin - tai ichi ", "Takama Hara" , "Ai-ki", "Yin – yang" (omote - ura irimi - tenkan)," Kokyu ryoku", "Ki-musubi" , "Takemusu aiki", "Shugyo", "Misogi ")
 12. "Studie der klassieken" (2): geschiedenis van en scholen binnen de aikido-techniek


Gevorderden programma

1. Verdieping HSR-aikido filosofie

 1. Aikido als traditie in moderniteit
 2. Aikido als toegepaste filosofie van geweldloosheid
 3. HSR-aikido als geïntegreerd geheel
 4. Principes van de aikido-techniek: musubi, kuzushi, de ai, ma ai, irimi, tenkan, kokyu ryoku, shisei, hanmi, tai no henka, kokyu no henka….
 5. Kenmerken van een HSR-aikidotechniek

2. Zelfstudie

 1. Staande meditatie
 2. Ademhaling-stretching en ontspanning
 3. Patronen-oefeningen (12)
 4. Aiki taiso
 5. Tai sabaki
 6. Shikko
 7. Jo suburi-fragmentjes en vrij bewegen
 8. 31-tellen bokken suburi en vrij bewegen
 9. Aiki-iaijutsu: riai, aanvullend: tameshigiri (To ho)
 10. "Kiai" en "aiki"
 11. Mitori-geiko: boeken, dvd, video,…
 12. Zittende meditatie

3. HSR-Wapenwerk

 1. Muto (tachi dori)
 2. Muto (jo dori)
 3. Muto (tanto dori)
 4. Muto (hanbo dori)
 5. Kumi tachi, 5 openingen, optie A, B en C
 6. Kumi tachi riai shomen uchi
 7. Jo-bokken, optie A, B en C
 8. Kumi jo, 5 handposities, optie A, B en C
 9. Nitto, selectie en variaties
 10. Timing en aanvalsoefeningen

4. Ongewapende technieken

 1. Volledige basistechniek (zie overzicht)
 2. (VAR) Toegepaste techniek (oyogi)
 3. (VAR)Niveau: suwari waza; hanmi handachi waza; tachi waza
 4. (VAR)Takemusu aiki: henka waza
 5. (VAR)Takemusu aiki: kaeshi waza
 6. (BIJZ) Atemi waza
 7. (BIJZ) Kettingaanvallen
 8. (BIJZ) Groepsaanval
 9. (BIJZ) Kokyu ryoku: 1 aanvaller; meerdere aanvallers
 10. (BIJZ) Kokyu nage met jo : 1 aanvaller; meerdere aanvallers
 11. (SYST) Andere variaties
 12. (SYST) Patronen (12)
 13. (SYST) Gebruik van voeten, knieën, heupen, schouders, ellebogen, handen, hoofd
 14. (SYST) 8 deuren-training en toepassing
 15. (SYST) Kotai, jutai, kitai
 16. (SYST) Principes van ukemi

5. Studie van klassieken: wapenwerk

 1. 13-tellen kata –solo en met partner (Saito)
 2. 31-tellen kata –solo en met partner (Saito)
 3. 31-tellen kata – solo (Tohei)
 4. Kumi-tachi + variaties (Saito)

 1. Kumi-jo 1ste reeks + variaties (Saotome)
 2. Kumi-jo 2de reeks (Saotome)
 3. Kumi-jo 3de reeks (Saotome)
 4. Kumi-jo (Saito)
 5. Kumi-tachi 1ste reeks + variaties (Saotome)
 6. Kumi-tachi 2de reeks (Saotome)
 7. Jo-Bokken (Ikeda-Saotome)
 8. Nitto basis en kata (Saotome)
 9. Kumi iai (Saotome)
 10. Aiki To ho (Nishio)